کلیه حقوق متعلق به سازمان صنعت معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
تلفن تماس: 03832223100  پست الکترونیکی: chbimtgov@gmail.com
سایت سازمان | سایت وزارت خانه |

طراحی و پیاده سازی: محمد میرابوالقاسمی (mirabolghasemi.m@gmail.com) - حمید قنبری (hamid.qanbary@gmail.com)